TIR konvencija

Ženevos konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (TIR konvencija) buvo pasirašyta 1975 lapkričio 14 d., tam, kad supaprastinti ir suderinti tarptautiniais keliais gabenamų krovinių transporto administracinius formalumus

TIR konvencija arba Tarptautinė kelių transporto konvencija buvo priimta su Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisijos (UNECE) priežiūra

TIR, prancūzų kalbos reiškia “Transports Internationaux Routiers” arba “Tarptautinis kelių transportas”).

2011 sausio 1 d., Buvo 68 konvenciją pasirašiusios šalys.

TIR konvencija nustato tarptautinę muitinio tranzito sistemą ir įrangos reikalavimus krovinių gabenimui:

  • Krovinius gabena tik sandariose transporto priemonėse arba konteineriais;
  • Konkrečiai žinoma išvykimo ir atvykimo taškai
  • Sutrumpiną formalumus tarpinių sienų pasienio kontrolės punktuose;
  • Nustato rentabilias kainas;
  • Krovinių gabentojai laikosi muitinei reikiamo saugumo ir garantijų.

TIR sistema ne tik apima muitinį tranzitą keliais, bet ir kitų transporto rūšių (pvz., geležinkelių, vidaus vandenų keliais, ir net jūrų transportas), tol, kol bent viena dalis vykdoma keliais.

Iki šiol, daugiau nei 40.000 tarptautinių transporto operatorių buvo leista  atitinkamų kompetentingų nacionalinių institucijų naudotis TIR sistema, naudojant daugiau nei 3,2 mln. TIR knygelių per metus.

Atsižvelgiant į numatomą pasaulinės prekybos augimą, tolesnis plėtros galimybės yra diegiama elektroninė TIR sistema (vadinamosios “eTIR-system”), manoma, kad TIR sistema ir toliau išliks vienintelė tikra pasaulio muitinio tranzito sistema.

Dėl didelių mėlynos-baltos spalvos  TIR lentelių, ant transporto priemonių, naudojančių TIR konvenciją, žodis “TIR” daugelyje šalių naudojamas kaip naujadaras ir tampa numatytu bendrinu pavadinimu Dideliems sunkvežimiams